Od 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa nakłada nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 przez Internet. Od stycznia każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 5 osób będzie według ustawy zobowiązany do wysyłania deklaracji podatkowych przez Internet.

Dla usprawnienia składania deklaracji wysyłanych drogą elektroniczną Ministerstwo Finansów uruchomi Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Wielkim plusem UBD jest to, że istnieje możliwość złożenia w ramach jednej transmisji do 20 tysięcy dokumentów i pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla wszystkich wysłanych danych. Płatnik chcący wysyłać deklarację podatkową przez Internet musi pamiętać o tym, że wprowadzono nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40. W UBD mają one oznaczenia PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ, PIT-40Z.
Osoby fizyczne wpłacające zaliczkę na podatek dochodowy będą miały możliwości podpisania składanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi. W przypadku składania korekt będzie można skorzystać z Uniwersalnej Bramki Dokumentów lub z bramki e-Deklaracje.

Mimo że system zostanie uruchomiony dopiero w styczniu to dzisiaj resort finansów prezentuje na stronie https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty jak to będzie wyglądało. Jest to wersja testowa, dzięki której informatycy dostosują systemy teleinformatyczne do nowych wymagań.