Od stycznia 2015 roku wejdą w życie nowe stawki miesięczne stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej. 27 Listopada w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie obowiązujących stawek karty podatkowej. Podana została kwota, do której będzie można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, kwartalnych, stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.
W obwieszczeniu dowiemy się dokładnie, jakie będą obowiązywały stawki dla karty podatkowe na przyszły rok, zawarte będą również wysokości stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.

Miesięczne stawki podatku w formie karty podatkowej
Z tej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby prowadzące
– działalność usługową oraz wytwórczo- usługową,
– usługi z zakresu handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami,
– usługi z zakresu handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
– gastronomii
– dla firm transportowych
– dla firm oferujących usługi rozrywkowe
– sprzedaż posiłków w mieszkaniach,
– usługi związane z ochroną zdrowia
– usługi weterynaryjne
– opieka nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi,
– usługi edukacyjne
– inne usługi osób fizycznych

Do kiedy trzeba wpłacać podatek w formie kary podatkowej?
Wpłaty trzeba dokonywać, co miesiąc najpóźniej do każdego 7 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły. W przypadku miesiąca grudnia trzeba to zrobić najpóźniej do 28 grudnia.