PIT28 jest formularzem podatkowych, który muszą złożyć wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wszyscy podatnicy prowadzący firmy rozliczające się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają taki obowiązek.

Kto składa PIT 28?

Formularz wypełniają podatnicy prowadzący w Polsce swoją działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. PIT obowiązuje osoby prowadzące działalność na zasadzie spółek oraz takie, które mają jednoosobową działalność. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do zeznania PIT28 dołączamy załącznik PIT28/A. W przypadku spółek będzie to załącznik PIT 28/B. Pamiętajmy o tym ze wypełniając PIT28 nie możemy się rozliczać z współmałżonkiem. Nie możemy również korzystać z opodatkowania, jakie przysługuje rodzicom wychowującym samotnie dzieci.

Termin składania zeznania podatkowego

Deklaracje PIT28 składamy wtedy, kiedy osiągamy dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma znacznie czy jesteśmy właścicielami czy współwłaścicielami. Deklaracje składamy również z tytułu przychodów z najmu. Dotyczy to wszystkich osób nawet tych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale czerpiących zyski z najmu lub dzierżawy. Pamiętajmy o tym żeby wypełniając PIT można oddać 1% podatku dla potrzebujących organizacji w całym kraju. Ostateczny termin składania deklaracji upływa 31 stycznia.

Wypełniamy PIT 28

Formularz składa się z kilku części, które pokrótce tutaj opiszemy:

 • Część A– w tym miejscu wpisujemy dane dotyczące miejsca składania formularza. Będzie to adres urzędu skarbowego. Warto wcześniej sprawdzić, jaki urząd przynależy do naszego miejsca zamieszkania
 • Część B– tutaj znajdują się wszystkie potrzebne dane podatnika takie jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, adres zamieszkania. Podajemy numer PESEL, jeśli w innymi miejscu mieszkamy, a w innym jesteśmy zameldowani to trzeba to ująć w odpowiedniej rubryce
 • Część C – podajemy dokładnie dane dotyczące naszych przychodów. Wszystkie przychodu objęte ryczałtem będą się tutaj znajdowały. Wpisujemy tutaj tylko dochody pochodzące z działalności rynkowej. W kolejnej rubryce wpisujemy dochody z dzierżawy, najmu, podnajmu. Dochody trzeba zsumować w ostateczności wpisujemy przychody określone przez artykuł siedemnasty w ustawie o ryczałcie.
 • Część D– w tej rubryce znajdują się wszystkie odliczenia podatkowe. Wszelakie odpisy i straty trzeba będzie tutaj ująć. Chodzi między innymi o straty z tytułu wynajmu, najmu czy darowizny.
 • Część E– suma odliczeń podatkowych
 • Część F– jest to główna podstawa obliczenia PIT28. W tym miejscu wpisujemy nasze przychody opodatkowane konkretnymi stawkami. Pamiętajmy o tym żeby podane sumy zaokrąglać do pełnego złotego. W tym miejscu podajemy również całkowitą kwotę ryczałtu, jaka powstała po wszystkich odliczeniach. Trzeba wiedzieć, jaką mamy stawkę ryczałtu żeby nie wyliczać przychodów błędnie.
 • Część H– w tym miejscu obliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Część I– to ryczałt należny
 • Część K- obliczamy kwotę do zapłaty albo nadpłaty
 • Część L – kwota ryczałtu wcześniej wyliczona
 • Część M i N– mamy tutaj możliwość przekazania podatku
 • Część O– zawiera załączniki
 • Część P– podpisujemy się i oświadczamy dane zgodne z prawdą.