Wypełnienie formularza PIT nie jest trudne, ale trzeba wiedzieć jak się za to zabrać. Można skorzystać z pomocy pani w urzędzie skarbowym albo znajomych i rodziny. Dla osób korzystających z komputera stworzono specjalne programy ułatwiające wypełnianie zeznania podatkowego.

PIT-36, kogo dotyczy?

Przeznaczany jest dla wszystkich osób, które w mijającym roku samodzielnie obliczały wysokość zaliczek na podatek lub wartość podatku do zapłaty. Wartość ustalona została na podstawie akuratne skali podatkowej.

PIT-36 rozliczają te osoby, które uzyskały dochody bez pośrednictwa płatnika. Jeśli mają dochody z innych źródeł oprócz tego rozliczanego przez płatnika to obowiązek nakazuje im skorzystanie z formularza PIT 36. W dokumencie znajdują się tylko przychody opodatkowane. Nie wszyscy muszą wypełniać formularz PIT 36, zwolnione z niego są osoby, których:

 • przychody są zwolnione z podatku
 • przychody są wyłącznie inne niż opodatkowane według skali podatkowej
 • przychody zostały uzyskane z zaliczki otrzymane z umowy zlecenie i umowa o pracę

PIT-36 dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Kto jeszcze wyplenia ten formularz?

 • osoby prowadzące najem lub dzierżawę,
 • osoby zarabiające poza granicami kraju,
 • osoby posiadające dochody z innych źródeł, z których podatnik nie odprowadzał zaliczek w czasie trwania roku kalendarzowego,
 • obcokrajowcy zarabiający w Polsce posiadający podatek zryczałtowany w przypadku, gdy podatek nie został jeszcze pobrany.

Jeśli ktoś zlikwidował swoją działalność w zeszłym roku to nie wypełnia PIT37, a PIT-36. Wiele osób popełnia tutaj błąd i trzeba go później poprawiać.
Wspólne rozliczenie małżonków i samotnych rodziców.

Obie grupy mogą rozliczać się właśnie poprzez formularz PIT 36. Warunkiem będzie potwierdzenie zawarcia związku małżeńskiego jak i posiadanie wspólnego majątku. Jeśli jedno z małżonków ma podatek liniowy, a drugie ryczały ewidencjonowany to ten PIT nie będzie prawidłowy i zgodny z prawem podatkowym.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci niepełnoletnie lub bez względu na wiek, kiedy dostaje ono zasiłek. Do rozliczenia można dołączyć dzieci niemające więcej jak 25 lat, ale jeszcze się uczące. Można to zrobić tylko wtedy, kiedy rodzina nie ma wyższych dochodów niż najniższa kwota podatkowa.

PIT 36 krok po kroku

 • Część A– deklaracja uwzględniają powód i miejsce składania dokumentu
 • Część B– miejsce zameldowania oraz dane płatnika
 • Część C– informacje dodatkowe
 • Część D– uwzględniamy wszystkie dochody oraz straty
 • Część E– odliczenie od podatku, straty, ulgi
 • Część F– odliczenia od dochodów i zwolnienia
 • Część G– kwota zmniejszające albo zwiększające postawę opodatkowania
 • Część H, I – obliczenie należnego podatku
 • Część J– kwota zobowiązania podatkowego
 • Część K– kwota nadpłaty lub zapłaty
 • Część L– zryczałtowany podatek dochody dla obcokrajowców
 • Część M– naliczone odsetki
 • Część N– należne zaliczki
 • Część O– informacje o dochodach zgodnych z artykułem 45 UST. 3c.
 • Część P– 1% podatku przekazywany na organizacje pożytku publicznego
 • Część R– informacje uzupełniające
 • Część S– informacje o załącznikach
 • Część T– oświadczenie wraz z podpisem.