Jest to najczęściej spotykany dokument rozliczeniowy. Wszystkie osoby pracujące u kogoś są rozliczane właśnie formularzem PIT 37.

Kogo dotyczy PIT-37?

Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach albo związane z inną działalności gospodarczą przez umowę oraz umowami cywilnoprawnymi zobowiązane są do wysyłania rozliczenia PIT37. Kwota podatku odliczana jest przez osobę zatrudniająca. Wyjątek od tej reguły są umowy gdzie określone jest, że podatnik sam będzie się rozliczał.

PIT 37 wypełniają osoby, które:

 • pobierają źródła dochodów na terenie Polski pochodzących z wynagrodzeń, rent, emerytur, zasiłków czy praw autorskich, a które podlegają podatkowaniu,
 • nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie doliczają do swoich dochodów niepełnoletnich dzieci,
 • nie mają obniżonych dochodów w porównaniu do lat poprzednich.

Podatnik niespełniający wyżej wymienionych kryteriów będzie zmuszony do wypełnienia formularza PIT 36.
Jeśli pracujemy za granicą, a naszym pośrednikiem jest polski płatnik można również rozliczać się z PIT-37, w innych przypadkach potrzebujemy formularza PIT 36.

Rozliczenie z współmałżonkiem

PIT37 to formularz umożliwiający rozliczanie się wspólne małżonków. Trzeba jednak spełniać warunki znajdujące się w statucie. Jeśli małżeństwo zostało zawarte w roku podatkowym albo doszło do rozdzielności majątkowej to nie można rozliczać się wspólnie rozliczać. Małżonkowie składają deklaracje wspólnie, ale rozliczani są osobno.
W przypadku rozliczania się przez któregoś z małżonków z podatku liniowego lub poprzez ryczałty ewidencjonowany lub podatek tonażowy nie ma możliwość wspólnego wypełniania formularza PIT-37.
Istnieje możliwość rozliczania się wspólnie z podatku nawet, jeśli jeden z małżonków ma stałe miejsce zamieszkania poza granicami kraju. Warunkiem jest udokumentowanie stałego miejsca zamieszkania w jednym z krajów UE. Dodatkowo trzeba będzie udokumentować wspólnotę majątkową na poziomie 75% całkowitego przychodu rocznego.

PIT 37 dla osób samotnych z dziećmi

Rozliczenie można zrobić w przypadku, kiedy dziecko jest małocennie oraz kiedy dziecko nie ma ukończonych dwudziestu pięciu lat i jeszcze się uczy. Nie ma tutaj znaczenia czy jesteśmy rodzicami biologicznymi czy przysposobionymi. Dochody rodziny nie mogą być wysokie, bo wtedy nie kwalifikują się do rozliczenia podatkowego. Deklaracje można składać nawet wtedy, kiedy potomkowie nie mieszkają w stałym miejscu zameldowania.

PIT 37, poszczególne części

 • Część A: cel i miejsce złożenia deklaracji.
 • Cześć B: dane płatnika oraz miejsce zameldowania.
 • Część C: podzielone na dwa sektory dla samodzielnego rozliczenia albo ze współmałżonkiem.
 • Część D: wpisujemy tutaj wszystkie ulgi i odliczenia od kwoty przychodu.
 • Część E: miejsce wyliczania podatku.
 • Część F: odliczenia od kwoty podatku.
 • Część G: obliczenie zobowiązania podatkowego.
 • Część H: 1% podatku przekazywanego na organizacje pożytku społecznego i publicznego.
 • Część I: uzupełnienie część H
 • Część J: wpisujemy wszystkie deklaracje i załączniki, jakie został złożone, włącznie z ilością kopii.
 • Część K: oświadczenie o znajomości Kodeksu Karnego i kar, jakie nam mogą grozić w wyniku składania fałszywych informacji i zeznań.
 • Część L: miejsce pozostaje puste i wypełnia je administracja skarbowa.