Podatnicy grający na giełdach i inwestujący w papiery wartościowe i spółki zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT 38. Zalicza się do tego dochody prywatne z tytułu:

 • zakupu papierów wartościowych, a nawet ich pożyczenia,
 • udziału w pozostałych instrumentach finansowych
 • udziału w spółkach prawnych,
 • obejmowania akcji spółek lub z tytułu wkładu w firmach i spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

Wszyscy bez wyjątków muszą wypełnić PIT 38, nie ma tutaj znaczenia to, że akcje zostały objęte w roku poprzednim. Podstawą jest data zbycia akcji.

Pozostałe zasady w formularzu PIT 38

Podatnik w przypadku sprzedania udziałowa bez skorzystania z rachunku inwestycyjnego musi wypełnić deklarację.

Pamiętajmy o tym żeby w deklaracji wpisać również przychody zagraniczne, które nie są zwolnione z opodatkowania. Robi się to w roku dokonywania podsumowania podatkowego. Inwestorzy chcący opuścić nasz kraj zobowiązani są wypełnić deklaracje do 30 września 2015 roku. Obowiązuje to tylko inwestorów rozliczających się na zasadach obowiązujących w ich kraju zamieszkania.

Podatnicy chcący się rozliczać wspólne z małżonkiem nie mogą tego zrobić. Nie ma tutaj znaczenia fakt posiadania wspólnego majątku. Trzeba będzie rozliczać dwa Pity. Samo objecie udziałów nie oznacza, że trzeba będzie rozliczać się na podstawie PIT 38 dopiero wtedy, kiedy zdobywamy udziały będziemy mieli taki obowiązek.

Podstawą wyliczeń PIT 38 jest PIT 8 C dostarczany przez biuro maklerskie, ale tylko w przypadku, kiedy podatnik korzysta z rachunku inwestycyjnego. Jeśli konto w roku bieżącym zostanie zmienione zeznanie może nie obejmować wszystkich przychodów z nabycia papierów wartościowych.

Części, z których składa się PIT-38

 • Cześć A: wpisujemy tutaj miejsce oraz cel złożenia deklaracji. Odbywa się to w miejscu specjalnie przygotowanym przez Ministra Finansów. Nie jest to miejsce gdzie deklaracje składają pozostali obywatele.
 • Część B: podstawowe dane podatnika wraz aktualnym miejscem zameldowania. Osoby niemieszkające już w Polsce podają ostatni stały adres.
 • Cześć C: w tym miejscu wpisujemy swoje dochody i ich źródła oraz wskazujemy straty. Pamiętajmy, że podstawą prawną jest tutaj PIT8C. Jeśli nie korzystamy w rachunku inwestycyjnego to potrzebujemy dostarczyć informacji skąd mamy dochody.
 • Część D: obliczenie podatku dochodowego za lata 2008-2012. Wyliczamy wyłącznie dochody nabyte poprzez inwestycje w papiery wartościowe, spółki z aktywnością prawną. Daje to możliwości rozliczenia się ze wszystkich przychodów za lata wcześniejsze.
 • Część E: kwoty do zapłaty albo nadpłaty. Wliczone są odsetki oraz dyskont papierów wartościowych.
 • Część F: zryczałtowany podatek dochodowy dla wszystkich osób nieposiadających stałe miejsca zamieszkania na terenie Polski, które każdego miesiąca płacą na konto Urzędu Skarbowego.
 • Cześć G: informacje o dochodach i przychodach podatnika według ART. 45 UST. 3c.
 • Część H: przekazanie 1% na cele charytatywne i publiczne.
 • Część I: informacje dodatkowe do części H
 • Część J: informacje na temat dołączonych załącznikach oraz ich ilości.
 • Część K: podpisy osób upoważnionych i podatników.