Dochody z najmu stanowią dla wielu osób pokaźną sumę lub są nawet jedynym źródłem utrzymania. Warto pamiętać, że dochody te są tak samo traktowane przez fiskus jak każdy inny przychód – nie możemy go ukrywać, zatajać ani zmniejszać. Ustawa o PIT reguluje wiele przychodów o charakterze najmu, m.in. dzierżawę, podnajem itp. Jak zatem rozliczać się z przychodu od najmu?

Różne formy opodatkowania przychodu od najmu

Istnieją trzy możliwości opodatkowania tego przychodu. Możemy zdecydować się na stawki określone w ustawie z 1991 r. o podatku dochodowym dla osób fizycznych (18 lub 32%) albo wybrać formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zgodnie z ustawą z 1998). Jeśli zdecydujemy na ostatnią formę musimy pamiętać, aby swój wybór zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego. Istnieje jeszcze opcja rozliczania się na zasadach ogólnych, w której to wybieramy z dwóch kategorii: pozarolnicza działalność gospodarcza lub odrębne źródło przychodów od pozarolniczej działalności gospodarczej. Wtedy to potrzebne jest wypełnienie deklaracji podatkowej PIT-36 (a jeśli zdecydowaliśmy się na 19% swojej firmy to potrzebny będzie PIT-36L).

Podstawą opodatkowania w przypadku wynajmu jest zawsze dochód. Jeśli zdecydowaliśmy na formę opodatkowania w 18% lub 32% systemie wtedy możemy jeszcze od przychodu odjąć wszystkie koszty potrzebne do uzyskania przychodu (może być to np. naprawa instalacji, nieoczekiwanie remonty itd.). Nie możemy odejmować kosztów jeśli wybraliśmy ryczałt. Należy również pamiętać o tym, że w przychód nie zalicza się pieniędzy, jakie otrzymaliśmy od wynajmującego na zapłatę mediów (woda, prąd, gaz,) i czynszu.

wynajem mieszkania

Rozliczanie się z urzędem

Od tego jaką formę opodatkowania wybraliśmy będzie zależała kwota, od której będziemy musieli odprowadzać składki. Przy skali podatkowej kwota ta wynosi 3 092 zł, a przy ryczałcie 6 000 zł. Przy przekroczeniu tych progów będziemy musieli (w kolejnym miesiącu, do 20 dnia) odprowadzić pierwszą składkę.

Zapłacone w trakcie roku zaliczki, uzyskane przychody jak również i koszty zestawiamy na odpowiedniej deklaracji (odpowiedniej z wybraną przez nas formą podatkowania: PIT-36 lub PIT-28). Jeśli dochody z najmu nie są naszymi jedynymi musimy pamiętać, żeby informację o innych przychodach umieścić również w tej części zeznania podatkowego. Kolejnym, często zapominanym przez podatników jest fakt, że przychody z tytułu najmu i innych działań o tym charakterze dotyczą wspólnie obojga małżonków.

Jak udokumentować najem

Przychodu z najmu, jako jedne z nielicznych, nie muszą być udokumentowane w specjalny sposób. Najważniejsza jest tu umowa zawarta między wynajmujący a najemcą. Pamiętajmy, że sporządzenie wartościowej, aktualnej i szczegółowej umowy pomoże nam nie tylko w przypadku kontroli skarbowej, ale również rozwiąże nasze problemy z nieodpowiednimi najemcami. Powinniśmy również staranie zbierać wszystkie rachunki i faktury, które są potwierdzeniem ponoszonych przez nas kosztów.