Jednym ze sposobów na zmniejszenie swojego podatku jest skorzystanie z odliczenia od dochodu przekazanych w trakcie roku darowizn. Przeczytaj jakie darowizny można odliczyć i w jakiej wysokości.

Darowizny limitowane

Do darowizn limitowanych należą darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz honorowe krwiodawstwo. Podatnik może odliczyć od swojego dochodu darowizny na te cele w wysokości maksymalnie 6% jego dochodu.

Darowizny na cele pożytku publicznego

Każdy podatnik, który w 2014 roku przekazał darowiznę na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego może pomniejszyć swój dochód o kwotę przekazanej darowizny.

Należy pamiętać, że ulga ta nie jest tym samym, co 1% podatku na organizację pożytku publicznego. 1% podatku nie jest darowizną. Jest to kwota, którą podatnik i tak musi zapłacić, jednak może zdecydować czy chce ją przekazać jednej z organizacji pożytku publicznego, czy skarbowi państwa. Ulga za darowizny umożliwia natomiast odliczenie wpłaty z własnego budżetu. Oczywiście przekazanie darowizny na OPP nie wyklucza możliwości przekazania 1% podatku na tą samą albo inną organizację.

Darowizny na cele kultu religijnego

„Kultem religijnym” są tzw. „zewnętrzne aspekty życia religijnego”. Do darowizn na cele kultu religijnego można zatem zaliczyć na przykład darowizny na budowę czy remont kościoła albo zakup przedmiotów religijnych. Ważne jest, aby posiadać dowód przekazanej darowizny, w formie dowodu wpłaty na konto albo oświadczenia obdarowanej instytucji. Nie ma możliwości odliczenia wpłat ofiarowanych „na tacę”.

Honorowe krwiodawstwo

Honorowi krwiodawcy mają możliwość odliczenia ekwiwalentu oddanej krwi i osocza. Jeden litr krwi i osocza jest przeliczany na 130 zł, a jako potwierdzenie konieczne jest posiadanie zaświadczenia z jednostki krwiodawstwa.

Darowizny nielimitowane

Darowizną nielimitowaną jest darowizna przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Chodzi tutaj między innymi o domy dziecka czy szpitale prowadzone przez Kościół albo pomoc dla potrzebujących przekazana za pośrednictwem Kościoła.

Autor artykułu: RozliczeniePIT.pl – portal podatkowy oferujący bezpłatny program do rozliczenia PIT