Obecnie niemal w każdym polskim domu znajduję się komputer z internetem. Korzystanie z ulgi internetowej zostało w ostatnich latach bardzo ograniczone i nie każdy może z niej skorzystać. Ale kto może?

Na samym początku należy zaznaczyć, że z ulgi na internet można korzystać jedynie przez dwa ciągłe lata podatkowe. Innymi słowy, nasze wydatki związane a abonamentem internetowym możemy wykazać w zeznaniu PIT tylko przez dwa lata z rzędu. I to tylko w przypadku, kiedy nie korzystaliśmy jeszcze z tej możliwości wcześniej.

Ulga nie tylko za internet stacjonarny

Ulga internetowa związana dotyczy samego korzystania z sieci. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający internet w telefonie komórkowym i na innych urządzeniach mobilnych. Nie trzeba też korzystać z internetu w miejscu zamieszkania, aby odpisać to sobie od podatku.

Główne ustalenia

Prawo podatkowe zmaniło ostatnio zasady korzystania z tej ulgi. Obecnie prawo to przysługuje tylko podatnikowi, który nie skorzysta z niego wcześniej. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny.
Niestety lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach skorzystać z tego prawa. Dziś można odliczyć kwotę do 760 zł na każdy rok.

Nie odliczymy kosztów związanych z instalacją

Odliczenie w ramach ulgi internetowej dotyczy jedynie abonamentu za korzystanie z internetu. Oznacza to, że w zeznaniu podatkowym nie możemy wpisać kosztów związanych z montażem.