Użytkownik Internetu płacący podatki i na którego Internet jest zarejestrowany może skorzystać z odliczenia od podatku kwoty dochodzącej do 760 zł rocznie. Dotyczy to osób, korzystających z sieci prywatnie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej czy zarabianiu na telepracy ulga ta nie będzie obowiązywała. Ulga będzie dotyczyła tylko tych podatników, którzy skorzystają z odliczenia przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Jeśli ktoś korzystał pierwszy raz z odpisu w 2013 roku to ostatni raz skorzysta z ulgi w 2014 roku. Na więcej nie może liczyć.

Kiedy można odliczać kwotę od podatku?

– kwota 760 zł obowiązuje, jako ta maksymalna, czyli jeżeli podatnik nie poniósł tak dużych wydatków to wylicza tylko faktyczną kwotę, jeśli podatnik zapłacił za Internet znacznie więcej niż podana kwota to i tak może odzyskać jedynie 760 złotych.

– podstawową rozliczenia jest faktura na daną osobę i na dokładnie taką usługę, jaka ujęta jest w ustawie. Nie wliczymy sobie w tę kwotę kosztów zakupu modemu, routera czy podłączenia Internetu. Ulga odnosi się do Internetu stacjonarnego jak i mobilnego.

– faktury muszą zawierać wszystkie dane podatnika jak imię, nazwisko, adres zamieszkania. Małżeństwa dla bezpieczeństwa powinny mieć wystawione faktury wspólne. Jeśli o to nie zadbamy urząd skarbowy może nam nie chcieć odliczyć faktury, jeśli będzie tylko na jednego z małżonków. Sprawa jest do wygrania, ale potrzeba na to czasu. Jeśli małżonkowie prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, a koszty związane z Internet pokrywane są ze wspólnej puli pieniędzy to wtedy wygrana jest prawdopodobna.

– limit 760 zł przysługuje jednemu i drugiemu małżonkowi. Jednak trzeba tutaj nadmienić, że każde z nich rozlicza się samo, jeśli jeden z małżonków nie pracuje to nie ma takiej możliwości żeby drugi odliczył sobie 1520 złotych od podatku. Nie sumuje się tych kwot.

– w przypadku płacenia przelewem za użytkowanie sieci Internet trzeba potwierdzić wydatki w taki sam sposób jak z fakturami. Musi widnieć kwota oraz wszystkie dane podatnika wraz z nazwą dostawcy oraz rodzajem usługi. Potrzebna też będzie widoczna data nadania przelewu czy zalicza się on do tego roku podatkowego, w którym będziemy robić odliczenia.

– ulga dotyczy faktur opłaconych, dlatego podatnik musi posiadać dowody wpłaty. Nie uda nam się rozliczyć faktur wystawionych na listopad, a opłacanych w grudniu.

– należy pamiętać, że jeśli płacimy gotówką to na wystawionej fakturze musi być widoczny zapis, że zapłacono gotówką.

– ulga dostępna jest nie tylko tam gdzie mieszkamy, ale tam gdzie obecnie przebywamy.