Jest to jedna z najpopularniejszych ulg, możliwych do rozliczenia w PIT-36 lub PIT-37. Jest to nieliczna ulga, której kwoty możliwe do odliczenia są prawnie zwiększane. Rodzice posiadający trójkę (lub więcej) dzieci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Ulgi nie zmieniają się w przypadku rodzin z jednym lub dwójką pociech.

Dla kogo ulga na dziecko?

Ulga należy się rodzicowi (lub innemu opiekunowi prawnemu), który w roku rozliczeniowym mieszkał z małoletnim i rozlicza się na formularzu PIT-36/37. Jednak czy ulga zostanie przyznana zależy w dużej mierze od dochodów rodziny. Na ulgę nie mogą liczyć rodzice jednego dziecka, którzy zarabiają ponad 112 000 zł rocznie. Połowa tej sumy obowiązuje samotne matki bądź samotnych ojców. Również ci, którzy zarabiają zbyt mało, nie otrzymają pełnego odpisu. Fiskus nie „dołoży z kieszeni” jeśli łączna kwota wpłacona w formie podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest mniejsza, niż możliwa do odebrania ulga.

komu ulga nie dziecko się nie należy?
Źródło: pixabay.com

Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Rodzicie (bądź inni opiekunowie prawni), którzy utracili władzę rodzicielską. Również osoby, które nie mieszkały z dzieckiem i – tym samym – nie sprawowały nad nim opieki, nie mogą liczyć na ulgę.

Forma opodatkowania dochodów także odgrywa w tym przypadku istotną rolę. Jeśli podatnik rozlicza swoje dochody 19% stawką podatku (podatek liniowy) lub wybrał formę opodatkowania swojej działalności w ryczałcie albo kartą podatkową również zalicza się do grona osób, które nie mogą ubiegać się o ulgę. Sytuacja ta zmienia się, jeśli osoba prowadząca swoją firmę pracuje również w innym zakładzie w oparciu o umowę o pracę, zlecenia lub kiedy otrzymuje rentę. Wtedy w zeznaniu podatkowym podaje, że to właśnie od tych dochodów ma zostać „pobrana” ulga. Niestety na ulga nadal nie przysługuje osobom pracującym na umowę o dzieło.

Wysokość ulgi

Wielkość ulgi zależy oczywiście od tego, jak dużą rodzinę ma podatnik. I tak w przypadku rodzin z jednym lub dwójką dzieci ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie). Wraz z kolejnym potomkiem ulga wzrasta do 166,67 zł (2 000,04 zł rocznie). Na czwarte (i każde kolejne dziecko) rodzice mogą liczyć na 225, 00 zł (2 700 zł rocznie).

Jak ulga na dziecko działa w praktyce

Ulga przysługuje na każde uczące się dziecko (lub w przypadku studentów – aż nie skończą 25 lat). Ulga kończy się z momentem zawarcia przez dziecko związku małżeńskiego lub gdy dziecko zarobiło w roku rozliczeniowym więcej niż 3089 zł. Jednak jeśli te dochody pochodziły z renty rodzinnej, z najmu lub ze sprzedaży nieruchomości nie wpływają one na ulgę.

Ulgi nalicza się miesięcznie, więc jeśli drugie dziecko w rodzinie urodziło się np. w listopadzie to mnoży się 92, 67 x 2 (ulga obowiązująca na dziecko x miesiące brakujące do zakończeniu okresu rozliczeniowego) = 185,34 zł. Jeśli byłoby to trzecie dziecko odliczyć można 166,67 x 2 = 333,34 zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów