PIT 36L przeznaczony jest dla tych wszystkich osób, które otrzymują dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi tutaj o rozliczenia na podstawie podatku liniowego.
Osoby, które wcześniej złożyły specjalną deklarację i wybrały podatek liniowy muszą zrobić rozliczenie roczne. Podatku nie wypełniają jedynie osoby uzyskujące w roku podatkowym prawa do spółki nieposiadającej żadnej osobowości prawnej oraz działały na rzecz pracodawcy. W takim przypadku trzeba skorzystać z formularza PIT 36.
Warto pamiętać o tym, że PIT-36L jest obowiązkowy jedynie dla osób wykazujący w deklaracji inne dochody. Dotyczy to jedynie podatku liniowego. Inne dochody są oznaczone w pozostałych deklaracjach.
Wybranie podatku liniowego uniemożliwia rozliczania przychodów z innej działalności gospodarczej. Podatek liniowy obejmuje wszystkie przychody, ale są też wyjątki od tej normy i wtedy można dopisać inne spółki za pomocą ryczałtu.

Składanie deklaracji PIT 36L

Wybierając podatek liniowy akceptujemy odgórne zasady, których trzeba będzie przestrzegać. Korzystając z tych zasad można będzie je ująć w PIT-36L nie wypełniając kolejnych deklaracji. Można tutaj wymienić:

 • podatek wynikający z zakupu nieruchomości lub praw majątkowych w roku podatkowym 2008,
 • niepobrany podatek ryczałtowy należy na podstawie artykułów 29,30 i 30a,
 • podatek zryczałtowany uzyskany przez podatnika poza granicami kraju.

W składanej deklaracji powinna znaleźć się kwota ryczałtu podatku dochodowego od dochody remanentu likwidacyjnego, ale tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Deklaracje składa jedna osoba, a zatem nie można tego robić wraz z dzieckiem czy współmałżonkiem.

Opis poszczególnych części formularza PIT 36L

 • Część A: miejsce składania deklaracji, adres urzędu skarbowego.
 • Część B: miejsce zamieszkania, dane osobowe podatnika.
 • Część C: pozostałe informacje dodatkowe.
 • Część D: wszystkie dochody i straty z źródeł przychodów.
 • Część E: wykazujemy tutaj straty za lata ubiegłe. Nie może to być wcześniej jak z 2007 roku. Wpisujemy składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty indywidualne na konto emerytalne.
 • Część F: podajemy kwotę na podstawie, której wyliczana jest stawka opodatkowania
 • Część G: właściwie obliczenie podatku, obliczenie dochodu od opodatkowania, podstawa wyliczania podatku, doliczenie podatku.
 • Część H: odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Część I: podatek należny.
 • Część J: końcowa kwota do zapłaty albo nadpłaty. Kwota wszystkich zaliczek zapłaconych w mijającym roku podatkowym.
 • Część K: zryczałtowany podatek
 • Część L: naliczone podatki.
 • Część M: należne zaliczki z tytułu ART. 44 UST. 1 PKT 1 USTAWY.
 • Część N: informacje o dochodach ART. 45 UST. 3c USTAWY.
 • Część O: 1% podatku przekazanego na cele charytatywne.
 • Część P: pozostałe informacje uzupełniające.
 • Część R: informacje o dołączonych załącznikach, ich liczbie
 • Część S: podpisu i oświadczenie o zgodności danych z prawdą.