Jeśli posiadamy przychody z tytułu zdobycia lub zarządzania nieruchomością to potrzebny będzie nam PIT 39. Pit ten obejmuje lata 2010-2014 i musimy wykazać w nich wszystkie dochody wynikające ze sprzedaży albo korzystania z nieruchomości. W przypadku podatnika posiadające własną działalność gospodarczą nie ma konieczności wypełniania akurat formularza PIT 39.

Inwestorzy korzystający z nieruchomości zaliczonych do działalności gospodarcze nie muszą wypełniać formularza. Jedynie przychody wynikające z tytułu zakupu nowych nieruchomości potrzebnych w działalności gospodarczej pozarolniczej powinny być rozliczane przez PIT 39.

W przypadku osób, które nabyły nieruchomość wcześniej niż 5 lat temu nie ma obowiązku składania deklaracji. Datą nabycia nieruchomości jest dzień złożenia swojego podpisu pod akrem notarialnym. Nowe budynki mają liczoną datę od momentu oddania ich do użytku. W przypadku nabycia jakiejkolwiek nieruchomości datą będzie dzień zakupu.

PIT 39 dla małżonków

Pit 39 nie daje nam możliwości rozliczania się z małżonkiem. Oboje muszą złożyć deklaracje wskazujące na przychody oraz wskazać skąd taki przychów pochodzi. Podstawą wyliczania dochodów po odjęciu kosztów uzyskania są ceny nieruchomości nieustalane przez nas, a przez stosowany urząd. Wszystko wyliczane jest z obowiązującym zasadami.

Jeśli cena nieruchomości zostanie zaniżona to trzeba będzie wskazać, dlaczego tak się stało. W przypadku mocno zaniżonej ceny Urząd Skarbowy może nas wezwać na wyjaśnienia. Organ podatkowy sam wtedy ustala cenę rynkową, której musimy się podporządkować. Uzasadnieniem obniżki ceny może by słaby stan techniczny budynku czy obciążenia hipoteczne. Wszystko musi być jasno wskazane tak żeby US nie miał żadnych wątpliwości.

W zeznaniu PIT 39 wykazujemy również przychody uzyskane w przypadku otrzymania darowizny, spadku albo inny nieodpłatny sposób. W deklaracji powinny się znaleźć informacje dotyczące modernizacji i remontów budynków wpływających na podniesienie wartości nieruchomości. Podstawą do wyliczeń są faktury VAT przedstawiające ceny towarów i usług.

Części zawarte w formularzu PIT 39

 • Część A: rubryki, do których wpisujemy cel i miejsce składania deklaracji. To tutaj podajemy nazwę Urzędu Skarbowego. Zaznaczamy czy podatnik jest obcokrajowcem czy pochodzi z terenu Polski. Istotne jest miejsce zamieszkania z ostatniego roku.
 • Część B: adres zamieszkania, dane osobowe zgodne z posiadanymi dokumentami.
 • Część C: wszystkie dochody wraz ze stratami. Uwzględniamy tutaj przychód oraz koszty jego uzyskania wraz z sumą odpisów amortyzacyjnych.
 • Część D: obliczenie podatku, kwota dochodu zwolnionego według ustawy ART. 21 UST. 1 PKT 131, podatek należny
 • Część E: wszystkie kwoty do zapłaty, nadpłaty w tym odsetki, pożyczki.
 • Część F: zryczałtowany podatek dochodowy
 • Część G: informacje od dochodach ujętych w rubryce F w tej samej deklaracji na podstawie ART.45 UST. 3c.
 • Część H: wniosek o przekazanie 1% podatku na cele społeczne i charytatywne.
 • Część I: uzupełnienie informacji zawartych w rubryce H.
 • Część J: informacje o wszystkich dołączonych załącznikach i dokumentach wraz z liczbą kopii.
 • Część K: podpis podatnika albo osoby upoważnionej.