Od dochodu można odliczyć składki, które odprowadzamy do ZUS. Płatnik może wykazać kwoty odliczeń w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40.
Odliczenie odbywa się na podstawie ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.):

  • podatnik i osoby z nim współpracujące mogą odliczać zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe
  • składki potrącone z przychodów podlegającego opodatkowaniu

Nie wszystkie składki można odliczać od dochodu wyjątkiem są składki:

  • kiedy podstawa wymiaru stanowi dochód zwolniony z podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • kiedy podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku według przepisów Ordynacji podatkowej,
  • wliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  • kiedy zwrócono je podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • tych, które zostały odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od wymienionych przychodów osiąganych przez osoby nieprowadzące własnej firmy. To, jakie możemy zrobić odliczenie uzależnione jest od wysokości uzyskanego dochodu.

Odliczenia robione w trakcie roku podatkowego następują przy obliczaniu zaliczek na podatek:

  • przez osoby płacącej podatek
  • przez podatników posiadających własną działalność gospodarcza, wynajmują lud dzierżawią,przez podatników osiągających swoje dochody bez pośrednictwa podatnika, czyli z pracy za
  • granicą, emerytur i rent z zagranicy, oraz z własnej działalności gospodarczej.

Do uzyskania odliczeń potrzebne będzie złożenie zeznania podatkowego PIT-36, PIT36L, POT-37 albo, jeśli będzie to zeznanie roczne PIT-40.