Chyba każdy z nas się zastanawiał jak obniżyć wysokość swoich należności podatkowych. Podpowiadamy co można odliczyć od podatku według zasad obowiązujących od 2015 roku.

Od początku tego roku wiele się zmieniło w prawie podatkowym. Jednak nadal będziemy mogli skorzystać z większości obowiązujących ulg. Jeśli właściwie z nich skorzystamy, będziemy mogli w znacznym stopniu zmniejszyć nasze podatkowe należności a nawet postarać o zwrot.

Ulgi oraz odliczenia mają w kolejnych latach przysługiwać na takich zasadach, jak w latach poprzednich. Poniżej przedstawiamy obowiązujące ulgi, z których nadal możemy skorzystać:

co można odliczyć od podatku - poradnik

© PublicDomainPicture – pixabay.com

  • Darowizny – W tę grupę ulg wchodzą niemal wszystkie darowizny, a w tym zaświadczenia z jednostek krwiodawstwa o ilości oddanej krwi. Co jeszcze można obliczyć? Oczywiście pieniądze, które komuś podarowaliśmy, w tym przypadku będzie potrzebny dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. W tę grupę wchodzą również datki na kościół oraz cele charytatywne.
  • Składki ZUS – Odliczyć można również RMUA od pracodawcy, czyli miesięczny raport zawierający informacje o składkach odprowadzanych z wynagrodzenia podatnika na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  • Internet – Odliczysz też abonament za internet. Do tego będzie potrzebna oczywiście faktura. Odliczenie internetu nie jest jednak takie proste i z ulgi można skorzystać wyłącznie przez dwa lata podatkowe.

  • Zwrot nienależnych świadczeń – Odliczymy również zwrot z nienaliczonych świadczeń. Potrzebne będą nam dane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacje o tytule świadczenia oraz o kwocie samego zwrotu.

  • IKZE – W naszym rocznym sprawozdaniu PIT możemy wskazać również wpłaty dokonywane na Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych. Ulga podatkowa za 2015 r. może wynieść nawet 1.520,26 zł. Potrzebować będziemy danych opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłaconej kwota oraz rodzaju świadczenia.

  • Rehabilitacja – Za rok 2015 bez trudu odliczymy też wydatki związane z rehabilitacją. Potrzebne będą nam potwierdzenia zleceń i odbycia zabiegów oraz potwierdzenie stopnia niepełnosprawności. Odliczymy także poniesione koszty związane z wynajęciem przewodnika (lub psa przewodnika), leki oraz sprzęt rehabilitacyjny. Odliczając sprzęt należy zachować faktury, a odliczając lekarstwa wszelką dokumentację medyczną od lekarza.

  • Materiały budowlane – Co prawda nie w tak dużej skali jak dotychczas, ale nadal obliczać można wydatki związane z materiałami budowalnymi. Do tego celu potrzebne nam będą faktury lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi.

Dzięki opisanym powyżej ulgom podatkowym, możemy naprawdę wiele zyskać.