W roku 2015 nastąpiła zmiana zasady składania oświadczenia kontynuacji rozliczenia najmu przez jednego z małżonków. Nowe zmiany dają możliwości tylko jednokrotnego złożenia oświadczenia.
Nastąpiły zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo zmieniono jeszcze kilka innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328) znoszących obowiązek corocznego składania oświadczenia ujawniającego część przychodów pochodzących z najmu jednego z małżonków. Dla osób rozliczających się oznacza to, że od stycznia 2015 roku oświadczenie będzie składane tylko jeden raz w roku, w którym zostały uzyskane pierwsze przychody i zamierza się go rozliczać u jednego z małżonków.

Potrzebne oświadczenie zostanie złożone jeden raz ma moc prawną również w przyszłych latach. Można oczywiście odstąpić od takiego oświadczenia. Należy jednak spełnić kilka ważnych kryteriów. Sprawa musi być zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego przez jednego z małżonków w momencie, kiedy rezygnują z opodatkowania całości przychodu. Może to nastąpić do 20 dnia następującego miesiąca, w którym został otrzymany dochód czy to z najmu czy to z dzierżawy. Chodzi tutaj o pierwszy w roku podatkowym przychód pochodzący ze wspólnej własności. Mówimy tutaj o wspólnym posiadaniu lub wspólnym użytkowaniu.
Jak było wcześniej?

Przepisy obowiązujące do końca 2014 toku nakładały na małżonków obowiązek, co miesięcznego wypełniania oświadczenia. Do końca 20 dnia następującego miesiąca, jeśli małżonkowie mieli przychody czy to z najmu czy z dzierżawy to musieli takie oświadczenie składać. Jeśli wniosek nie został złożony to wszystkie przychody były liczone po równo na każdego z małżonków.
Obecnie procedura jest ułatwiona, przez co nie trzeba będzie, co miesiąc chodzić do urzędu żeby wypełniać oświadczenia. Prawo podatkowe zmienia się na korzyść dla osób czerpiących dochody z najmu lub dzierżawy.